Claude Marinower 20 september 2018

Claude Marinower

Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) koestert het project van Area 2020. Dit is een wijkgericht initiatief van de stad Antwerpen om alle kinderen in de wijk Kiel kansen te bieden op een succesvolle toekomst.
“Ik geef toe dat Area 2020 een van mijn troetelkinderen is”, zegt Marinower. “Het is een belangrijk onderwijsproject in een moeilijke wijk als Kiel, waar onder meer een hoge ongekwalificeerde uitstroom aan jongeren is. We staan nu voor het tweede volledige schooljaar van Area 2020. De doelstelling is duidelijk. Elk kind heeft talenten en passies en we moeten ervoor zorgen dat ze die volop kunnen ontplooien. Ik hoop dit project in de volgende legislatuur dan ook uit te breiden naar vijf andere wijken.” Aan het begin van de legislatuur was de capaciteitsuitbreiding in de scholen een belangrijk item. Ondertussen kwamen 11.000 extra plaatsen vrij en zullen tegen 2025 nog eens 15.500 plaatsen worden bij gecreëerd.
“Over een periode van twaalf jaar bouwen we dan 26.500 extra plaatsen”, zegt de schepen. “Het toont aan hoe groot het probleem is.” Verkeerseducatie aan leerlingen werd in de loop van de legislatuur overgeheveld van de politie naar het onderwijs. Er werd 1 miljoen euro geïnvesteerd in verkeerseducatie.
“We leren nu alle leerlingen van het zesde jaar basisonderwijs fietsvaardigheden aan”, zegt Marinower. “Daarnaast werken we veilige schoolroutes uit met Route2School. In enkele districten zijn ze al uitgerold.” Een grote uitdaging voor de schepen blijft het aantrekken van leerkracht in Antwerpen. “Tegen 2020 hebben we drieduizenden extra leerkrachten nodig”, zegt Marinower. “Veel hangt af van het statuut van leerkracht, maar dat wordt op Vlaams niveau beslist. We proberen nu beginnende leerkrachten ondersteuning te geven en ze een vooruitzicht te geven op hun loopbaan.”

(Bron: GVA)