Merksem

Merksem heeft het moeilijk vandaag. De Bredabaan staat leeg. Er zijn plekken met ernstige overlast. Het zwerfvuil en sluikstort stapelen zich op. Jonge gezinnen laten Merksem links liggen in hun zoektocht naar een betaalbare woning.

Nochtans liggen alle puzzelstukken op tafel om van Merksem een prachtige plek te maken waar mensen willen komen wonen en blijven wonen, waar je je kinderen en kleinkinderen ziet opgroeien. We hebben de mooiste parken, de beste scholen, de vlotste tramlijnen, het rijkste verenigingsleven van heel Antwerpen…

Wat vandaag ontbreekt, is een districtsbestuur dat een visie heeft om die puzzelstukken bij elkaar te leggen. Merksem moet een eigen toekomst kunnen uitbouwen binnen een groeiende stad. Wij leggen daarom een ambitie voor die én een antwoord biedt op de huidige problemen én op de vraag: hoe ziet Merksem er in 2050 uit?

“Vroeger was het beter” is iets wat je vaak hoort in Merksem. Het is gemakkelijk om zo’n uitspraken snel onder de mat te vegen. Met Open Vld Merksem doen we dat bewust niet. Wij luisteren naar burgers, nemen hen serieus en begrijpen ook waar ze het over hebben.

De ooit meest succesvolle winkelstraat van het land, is vandaag de koploper in leegstand. Maar ook naast de Bredabaan zijn er een aantal ernstige overlastplekken. Heel wat straten liggen er slecht bij. Het zwerfvuil en sluikstort stapelen zich op. Jonge gezinnen laten Merksem links liggen in hun zoektocht naar een betaalbare woning. Met Open Vld Merksem zien we die dingen onder de ogen maar we zijn geen doemdenkers. Wij zien meer dan andere partijen de gigantische mogelijkheden die Merksem heeft. Alle puzzelstukken liggen op tafel om van Merksem een prachtige plek te maken waar mensen willen komen wonen en blijven wonen, waar je je kinderen en kleinkinderen ziet opgroeien. We hebben de mooiste parken, de beste scholen, de vlotste tramlijnen, het rijkste verenigingsleven van heel Antwerpen…

Wat vandaag ontbreekt, is een districtsbestuur dat een visie heeft om die puzzelstukken bij elkaar te leggen. Merksem moet een eigen toekomst kunnen uitbouwen binnen een groeiende stad. Wij leggen daarom een programma voor dat én een antwoord biedt op de huidige problemen én op de vraag: hoe ziet Merksem er in 2050 uit?

1. Bredabaanplan

Als het niet goed gaat met de Bredabaan, gaat het niet goed met Merksem. Daarom maken we een globaal plan om de kern van ons district te doen herleven:

 • We voeren een slim parkeersysteem voor gratis kortparkeren in.
 • We verlagen de historisch hoge grondbelasting.
 • We pakken louche handelszaken kordaat aan.
 • We leiden doorgaand verkeer om via de Vaartkaai.
 • We bundelen handelszaken op het centrale stuk.
 • We voeren een alcoholverbod in op de winkelas.
 • We plaatsen camera’s op alle overlastplekken.
 • We vullen leegstaande panden creatief in door jaarlijks pop-up winkels aan te trekken.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van een theaterzaal onder te brengen in één van de oude cinema’s.
 • We zorgen voor feestelijke bevlagging en mooie beplantingen om de baan kleurrijker te maken.

2. Leefbaar & Levendig

Een bruisend en levendig Merksem begint bij leefbare wijken en buurten.

 • Om kleine criminaliteit, overlast en zwerfvuil aan te pakken, willen we meer wijkagenten in het straatbeeld. We zorgen er ook voor dat de wijkagent bekend is in en met de buurt.
 • Hot spots voor zwerfvuil worden beter in het oog gehouden. Dat kan met mobiele camera’s, bijvoorbeeld aan glasbollen.
 • We zetten tegelijkertijd sterk in op preventie door samen met sport-, jeugd- en cultuurverenigingen te bouwen aan veilige omgevingen voor jongeren die het moeilijker hebben.
 • We verbeteren de straatverlichting op heel wat plekken om het onveiligheidsgevoel te bestrijden. We doen dat bijvoorbeeld in wijk Distelhoek op het Burgemeester Nolfplein. We zetten mooi ledverlichting op de Sint-Bartolomeuskerk en het districtshuis zodat er geen donkere hoekjes meer zijn.
 • Door de E19 in te sleuven zorgen we voor minder geluidsoverlast voor wijk Distelhoek.
 • Een aantal straten zijn echt toe aan een heraanleg. Onder andere de Doelhofstraat, Akkerbouwstraat, Trammezandlei en de Catershoflaan staan hoog op het lijstje. De Catershoflaan wordt een groene loper en duidelijke fietsas.

Er moet ook terug meer leven in de brouwerij komen.

 • Daarom geven we onder meer de Vredesfeesten een upgrade. Het wordt één groot feest voor heel Merksem.
 • Schaal Sels blijft in Merksem en wordt een echte lokale koers met bijhorende braderij die terug de moeite is om buiten te komen.
 • De buurt ’t Dokske wordt hét innovatief ‘makersdistrict’ voor creatieve burgers en ondernemers. In één van de afgelegen en leegstaande loodsen creëren we ruimte voor nachtleven. “Merksem-Dok” wordt de hipste plek van ‘t stad.
 • Het Kroonplein en Sint-Fransiscusplein worden gezellige pleinen naar voorbeeld van de Dageraadplaats in Zurenborg. Aan de Lambrechtshoekenlaan, Groenendaallaan en Ringlaan komen er gezellige en groene pleinen. Zo maken we van de Heilig Sacramentskerk en de omgeving een echt buurtcentrum.

Levendige groene plekken

 • We brengen leven in onze parken. Naast horeca willen we ook een openluchttheater in het Runcvoorthof. De oude Parkvilla in het Gemeentepark krijgt ook een horecainvulling. We zorgen ervoor dat kasteel Bouckenborgh beter ingevuld geraakt. We gaan in gesprek met het Groenendaalcollege om hun parkdomein open te stellen naar de buurt, in ruil voor steun voor het onderhoud ervan.
 • We zorgen dat de groene buffer rond Merksem behouden blijft. We maken tegelijkertijd ook een groene brug naar de Oude Landen in Ekeren. De hondenspeeltuin aan de begraafplaats krijgt een hondenvijver.
 • We zorgen ervoor dat het van Fort van Merksem toegankelijker wordt. We leggen opnieuw een brug op de oude pijlers ter hoogte van de volkstuinen. Zo kan je met de fiets of te voet recht van het Kroonplein naar het Fortje.

3. Vlot & Veilig

Wij willen dat iedereen zich vlot en veilig door Merksem kan bewegen. Wij zorgen voor voldoende alternatieven zodat jij de vrijheid hebt om te kiezen hoe hoe jij je best verplaatst.

 • Daarom leggen we waar mogelijk comfortabele tweerichtingsfietspaden aan. We beginnen met de as Merksemheidelaan-Maantjessteenweg-Ringlaan. Later pakken we ook de Lambrechtshoekenlaan en Groenendaallaan aan. Op de Bredabaan tussen het Victor Roossensplein en de Kleine Bareel komt er ook een dubbelrichtingsfietspad. Zo ontstaat er een echte fietsring in Merksem.
 • Ook op andere plekken zorgen we voor veilige fietsinfrastructuur. De Oudebareellei is een prioriteit.  
 • Het Velonetwerk wordt uitgebreid. Aan Bouckenborgh, de Park&Ride en aan de voet van de brug van het Sportpaleis en Azijnbrug komen er alvast extra stations. Ook aan het Jan Palfijn, het Kwadeveldeplein, Eethuisstraat of Kleine Bareel onderzoeken we of uitbreiding mogelijk is.
 • We maken ook meer veilige oversteekplaatsen. Dat is zeker aan de orde op de Bredabaan en Lambrechtshoekenlaan.
 • Als we straten in woonwijken heraanleggen, geven we ruimte aan de voetganger en rolstoelgebruiker.
 • De Bredabaan wordt overdag een zone 30.
 • We leiden het doorgaand verkeer rond Merksem via de Vaartkaai. Zo maken we een ring rond Merksem en geraakt iedereen die wel in Merksem moet zijn vlot en veilig op zijn bestemming. Op de Park&Ride kan je parkeren met een combiticket voor het openbaar vervoer.
 • Dankzij meer enkelrichtingsstraten en schuinparkeren vind je gemakkelijker een parkeerplaats

4. Een Merksem voor jong en oud

We maken van Merksem een plek waar jong en oud zich kan uitleven.

 • We zorgen voor voldoende speelpleintjes op wandelafstand. Zo zetten we speelinfrastructuur op het Victor Roossensplein.
 • Het voorbije bestuur beloofde een skatepark maar schoot het idee zelf terug af. Wij willen de oude bedding van de Ijzerlaanbrug deels inrichten als een urban sports park voor skaters, bmx’ers, …. Het andere deel wordt een gezellige groene ruimte waar buurtbewoners rustig kunnen verpozen.
 • Er is een groot gebrek aan zwemwater. Daarom willen we bekijken of we een deel van het Klein Dok kunnen inrichten als zwembad in de zomermaanden. We maken een Bocadero aan het Albertkanaal.
 • We moeten investeren in bijkomende sportinfrastructuur. We zorgen ervoor dat de sportvelden aan Bouckenborgh beter afgeschermd worden tegen vandalisme.
 • Merksem wordt hét street art district van het land. Bij elk publiek gebouw wordt bekeken of muurschilderingen opportuun zijn.
 • We zorgen voor voldoende zitbanken met rugleuningen op wandelroutes en pleinen.

Jong en oud wordt betrokken

 • Iedereen wordt actief betrokken bij het bestuur en het beleid. Wanneer je straat wordt heraangelegd heb jij het eerste en het laatste woord. We voeren een burgerbegroting waarbij burgers 10% van de middelen van het district mogen toewijzen aan projecten die zij belangrijk vinden.
 • Er wordt verder ingezet op samenwerking met de jeugd- en seniorenraad. Jongeren en senioren worden geïnformeerd en betrokken bij het beleid, zeker bij punten die hen sterk aanbelangen. We zorgen voor voldoende inspraakmomenten via verschillende kanalen.
 • Zoveel mogelijk jongeren en ouderen worden betrokken in het verenigingsleven. Het district maakt actief reclame voor haar verenigingen en pakt actief jongeren- en oudereneenzaamheid aan.
 • Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het district ondersteunt ouderen aanpassingen aan de woningen.