Wilrijk

Open Vld is nog steeds de enige partij van vrijheid en vooruitgang, ook in Wilrijk. Als echte Liberalen houden wij van mensen die durven dromen én daar ook werk van maken. Ondernemende mensen die niet bij de pakken blijven zitten. Open Vld Wilrijk wil daarom samen met haar bewoners de komende legislatuur verder werken aan een open en verdraagzaam Wilrijk. Een Wilrijk waar de bewoners de samenleving maken, waar via inspraak de nodige projecten gaan gerealiseerd worden. Als Liberaal zijn wij overtuigd van de meerwaarde die onze bewoners ons bij zulke inspraakdossiers kunnen geven. Sinds de decentralisering en de verkiezing van oktober 2000 heeft Open Vld Wilrijk steeds haar verplichting als beleidspartij opgenomen en ook nu willen wij niet aan de zijlijn staan toekijken. Het werk is nooit af.

Volg ons district Wilrijk ook via onze website, instagram of facebook-pagina