District Ekeren 26 september 2019

Ekeren heeft een beleidsnota participatie 

De districtsraad van Ekeren keurde op 24 september een beleidsnota goed over participatie. Open Vld Ekeren realiseert zo een van haar speerpunten uit de voorbije lokale verkiezingen.

De resoluties in het bestuursakkoord met betrekking tot participatie zijn opgenomen en praktisch uitgewerkt in de participatienota. Deze nota zal dienen als leidraad voor de participatie in het district Ekeren tijdens de legislatuur 2019-2024. Zo is het duidelijk voor iedereen wat er in het district Ekeren allemaal zal gebeuren rond participatie en op welke manier. Deze nota vergemakkelijkt het effectief uitvoeren en realiseren van het bestuursakkoord.

Het is voor de allereerste keer dat er een dergelijke nota werd voorgelegd aan de Ekerse districtsraad. Daarmee toont het districtsbestuur dat participatie een integraal onderdeel zal zijn van het beleid dat er de komende jaren gevoerd zal worden.

“Op deze manier trachten we de bevolking extra zuurstof te geven. Het is een warme oproep aan alle burgers, organisaties en verenigingen om met ons aan tafel te gaan zitten en samen het beleid voor de komende jaren mee vorm te geven en uit te voeren.” Zo zegt bevoegd schepen Mick De Maere (Open VLD).

De nota op zich bevat enkele gekende en gesmaakte recepten zoals het betrekken van inwoners bij de heraanleg van hun straat of een stuk openbaar domein. Ook de rol van de adviesraden staat beschreven in de nota. Daarnaast worden er ook enkele nieuwe tools geïntroduceerd. Met als speerpunten het nieuwe participatietraject Maak Ekeren Mee en de implementatie van een burgerbegroting.

Zo wordt er getracht om de Ekerenaren te betrekken bij de ontwikkeling van de besluitvorming en het uitvoeren van het beleid. Daarbij wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk burgers en organisaties te bereiken en te betrekken bij de totstandkoming van het beleid en om ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de samenleving, om die te stimuleren en te faciliteren.

Schepen van participatie Mick De Maere geeft aan zeer trots te zijn om een deze nota aan de districtsraad en alle Ekerenaren te kunnen voorleggen. De participatie nota werd overigens, op het Vlaams Belang na, unaniem goed gekeurd. Burgerparticipatie was hét speerpunt van de Ekerse liberalen tijdens de voorbije verkiezingen. Met de goedkeuring van deze nota is er nu een degelijk kader gecreëerd om, samen met inwoners, de toekomst van het district te verzekeren. Dit is ook de titel van het bestuursakkoord.