Ellen Van Mechelen

Soms moet je durven springen, in plaats van aan de zijlijn te staan toekijken.

Plaats 21 – Vlaams Parlement

Woonplaats: Merksem

Leeftijd: 26 jaar

Ellen is een creatieveling. Wanneer ze geen concepten bedenkt of maquettes bouwt, test ze nieuwe recepten uit in de keuken, met een voorliefde voor desserts.

In juni 2017 studeerde ze af, aan de Universiteit Antwerpen, als master in de architectuur en raakte ze tijdens die studie geboeid door de stedenbouw. Momenteel kan je ze dan ook terugvinden op de campus van KU Leuven in Gent, waar ze een master in de ‘stedenbouw en ruimtelijke planning’ aan het afronden is. In haar masterproef onderzoekt ze de relatie tussen het afschaffen van de gewestplannen en het realiseren van de betonstop.

Naast een maatschappelijke ambitie omtrent de ruimtelijke ordening, heeft ze ook een politieke ambitie. Het draagvlak omtrent dit beleidsdomein ziet ze graag vergoot. De Vlaming komt frequenter dan gedacht in aanraking met de ruimtelijke planning. Mensen zijn te weinig geïnformeerd, waardoor er bijvoorbeeld een foutieve betekenis wordt gegeven aan de betonstop, dan eigenlijk vooropgesteld. Bovendien kan het ruimtelijk beleid op een positieve manier mee bijdragen aan het mobiliteitsprobleem en het klimaatvraagstuk. Onze (open) ruimte is van cruciaal belang, voor de natuur, het milieu, de mens…

Ellen groeide op in Merksem, samen met haar twee zussen en broer. Haar interesse in de politiek kreeg ze mee van haar nonkel Jef, die de politiek omschreef als: het spannende politieke leven. Bovendien zijn haar vader en Dirk Van Mechelen neven. Dirk was onder meer voormalig Vlaams minister van ruimtelijke ordening. Dirk schreef het ruimtelijk beleid en Ellen (be)studeerde het met een kritische blik. Vandaag is Dirk Van Mechelen volksvertegenwoordiger in de Kamer en burgemeester van Kapellen.