Jacinta De Roeck

Goed leven, goed ouder worden, goed sterven. Jouw keuzeVRIJHEID, gewoon doen.

WoonplaatsAntwerpen-Dam

Leeftijd: 62 jaar

Eenentwintig jaar lang gaf ik les. Na de verkiezingen van 1999 belandde ik in de senaat. Ik gooide me in de medisch-ethische dossiers en werkte mee aan wetten die het leven veranderden: euthanasie, patiëntenrechten, huwelijk en adoptie voor mensen van hetzelfde geslacht, wet transpersonen, medisch begeleide voortplanting, statuut sexwerker… Als adviseur ethische dossiers op de studiedienst Open VLD, als vrijwilliger bij LEIF (LevensEindeInformatieForum) en De Maakbare Mens werk ik hieraan verder, dagelijks. Met veel goesting. Zelfbeschikking en keuzeVRIJHEID voor iedereen zijn voor mij belangrijk. De overheid en administratie moeten neutraal zijn. Je levensbeschouwing neem je niet mee naar je werk, toch niet zichtbaar in symbolen. Vermits er tussen man en vrouw veel tinten genderbeleving bestaan moeten alle documenten genderneutraal worden. Alvast een eerste stap naar een genderneutrale, of beter nog gender’indifferente’, samenleving. Alleen dan is zelfontplooiing en vrijheid voor iedereen gegarandeerd, een samenleving zonder discriminatie. Mijn werk is mijn passie en geeft me de mogelijkheid om mee aan een wereld te timmeren waarin ik mijn kinderen en kleinkinderen wil zien opgroeien.