Kris Gysels

Verkeersveiligheid primeert.

Woonplaats: Berchem

Leeftijd: 41

Woonwijken dienen niet om het sluipverkeer te slikken in de spits of wanneer er weer een ongeval is gebeurd op de Ring. Woonwijken zijn ook geen plaats waar eenieder zich zomaar kan gedragen alsof hij of zij meerijdt in een autorally. Als inwoner van Oud-Berchem, meer bepaald de Vijfhoek, is het belangrijk dat 30 km/u in de woonwijken ook in de praktijk afgedwongen wordt. Als vader van een zoontje van negen jaar hecht ik nog meer belang aan de ruimte die fietsers, maar ook voetgangers, op de openbare weg moeten opeisen.