Tracy Enta

Plaats 11 – Vlaams Parlement

Woonplaats: Borgerhout

Leeftijd: 26

Tracy is een jonge Antwerpse advocate met Congolese roots. Het is haar ambitie om te laten zien dat het ras, geslacht etc. van een persoon geen barrière mogen zijn om bepaalde doelen te bereiken. Daarnaast pleit ze ervoor dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Tracy zit ook in het bijzondere comité voor de sociale dienst van het OCMW alwaar zij sociale mobiliteit wenst te garanderen. Ik kies voor Open Vld omdat ik achter liberaal gedachtegoed, de free spirit en het ondernemerschap sta.