Antwerpen 25 november 2019

Open Vld steunt het idee van aparte zones voor nachtleven

Met de recente sluitingen van nachtclubs/cafés omwille van vergunningsproblemen en buurtklachten ziet het ernaar uit dat het aanbod van horeca en nachtclubs in Antwerpen aan het slinken is. Schepen Kennis ging deze week met enkele stakeholders uit de sector in dialoog. Iets wat op enorm veel steun kan rekenen van meerderheidspartij Open Vld.

“Wij hebben bij de sluiting van de nachtclubs Lima-Roxy en Vaag reeds aangegeven dat we het nachtleven moeten omarmen. Deze sector is belangrijk, het genereert inkomsten en stelt mensen te werk. Mensen komen graag naar Antwerpen om eens uit te gaan, we moeten dit zo houden.”

Frequent voorkomende kritiek was dat het stadsbestuur geen rekening hield met de meerwaarde die de sector biedt aan de stad en dat er enkel geluisterd werd naar de klachten van buurtbewoners. “Ook hier zijn wij ons van bewust. Het is niet altijd even makkelijk om de juiste balans te vinden tussen het welzijn van de buurt en het plezier van mensen die een nachtje uitgaan. De sleutel om dit op te lossen is in dialoog gaan. Ik ben blij dat dit overleg dan ook deze week heeft plaatsgevonden.”

“Verder moeten wij als stadbestuur actief opzoek gaan naar oplossingen. De stad indelen in zones waarbij bepaald is dat er hier uitgaansfaciliteiten zich kunnen vestigen is voor ons een duidelijke beleidsmaatregel voor zowel buurtbewoners, bezoekers als de horeca. Burgerparticipatie hieraan koppelen is de manier om met- en voor onze inwoners naar een oplossing te zoeken.”