Philippe De Backer 30 september 2018

Reactie Open Vld Antwerpen op discriminatie op private huurmarkt: “Zulke praktijken zijn vreselijk.”

Kandidaat-burgemeester Philippe De Backer (open vld) reageert op het racisme en discriminatie op de private huurmarkt.

“Als dit de cijfers zijn, ben ik vanzelfsprekend geschokt. Zulke praktijken zijn vreselijk. Het is opnieuw het bewijs dat we ons in de samenleving teveel schuldig maken aan hokjesdenken, in plaats van uit te gaan van de individuele mens. Discriminatie en racisme zijn nooit ok. Dat moet je aanpakken en de rechten en plichten van huurder en verhuurder duidelijk garanderen.”

De kandidaat-burgemeester schuift een concreet plan van aanpak naar voren.

  1. Objectief in kaart brengen van het probleem in Antwerpen: we bestellen een studie en brengen het probleem in kaart. Facts and Figures, geen welles-nietes spelletje. In andere steden is het probleem ook eerst goed in kaart gebracht. De universiteiten kunnen hier de juiste partner zijn. 
  2. We sluiten een protocol af met de professionele verhuurders. Verhuurders die specifiek vragen om niet te verhuren aan mensen met buitenlandse roots moeten daarop aangesproken worden. Immo- en verhuurkantoren die specifiek niet verhuren aan allochtonen moeten bestraft worden. De sector biedt inzicht in de geldende dynamieken en zorgt er samen met ons voor dat racisme en discriminatie er zoveel mogelijk uitgaan. 
  3. Als uit de studie en na implementatie (en controle op) protocol blijkt dat praktijktesten aangewezen zijn, moet dit op een professionele manier opgestart worden. Het is het ultieme sluitstuk als sensibilisering niet werkt. 
  4. Verhuurders beter beschermen. Verhuurders willen een stabiel inkomen uit hun verhuur en respect voor hun eigendom van de kant van de huurder. Zij kiezen dus huurders op basis van stabiel inkomen. Er zijn meer verhuringen nodig de komende jaren daardoor moeten individuele huurders die eigendom vernielen of geen respect tonen voor het appartement/huis sneller worden aangesproken via waarborg en eventueel worden uitgezet. 

De Backer besluit:

“We moeten ervoor zorgen dat deze wanpraktijken zo snel mogelijk verdwijnen uit onze samenleving. Hokjesdenken is altijd een foute boel. Koen en Mohammed hebben evenveel rechten en plichten. Alleen als we kijken naar de individuele mens, geraken we weg uit racisme en discriminatie. Ik vind het wel belangrijk dat we als beleidsmakers de positie van de verhuurder ook versterken. Als blijkt dat verhuurd vastgoed slecht behandeld wordt door de huurder, moet de verhuurder altijd sneller het contract met de huurder kunnen verbreken. We moeten eigendom van mensen ook beschermen.”