Antwerpen 26 september 2019

Van nieuwkomer tot professioneel schoonmaker in 3 maanden tijd  

Op woensdag 25 september ontvingen 15 anderstalige nieuwkomers hun attest als professioneel schoonmaker, na een cursus door het Opleidingscentrum van de Schoonmaak (OCS) vzw in samenwerking met VDAB en Atmetis. Met het attest op zak worden de cursisten nu begeleid om zo snel mogelijk in de sector aan het werk te gaan. Dit project is een van de initiatieven die de stad Antwerpen financieel steunt om anderstalige nieuwkomers versneld op de arbeidsmarkt te krijgen.

Professioneel schoonmaker is al ruim 15 jaar een knelpuntberoep, en ook in Antwerpen is de vraag bijzonder groot. Dit voorjaar lanceerde OCS vzw een oproep om anderstalige nieuwkomers een tewerkstelling of werkervaring als professioneel schoonmaker aan te bieden na een gespecialiseerd opleidingstraject. Acht bedrijven en instellingen besloten hieraan mee te werken: Aronia, Atalian Global Services, Brolan, GOM nv, Group F, GZA Zorg en Wonen, Sint-Jozefinstituut Kontich en Woonzorgcentrum Compostela.

Met die jobaanbiedingen in het vooruitzicht screenden VDAB en opleidingspartner Atmetis een 50-tal geïnteresseerde kandidaten die in de stad Antwerpen wonen. Van deze groep anderstalige nieuwkomers werd zowat één derde geselecteerd om een intensief opleidingstraject van 3 maanden te volgen. Een team van ervaren en enthousiaste professionals stoomde de deelnemers klaar om aan de slag te gaan in de professionele schoonmaaksector.

Gecombineerd opleidingstraject
De cursisten gingen van start met een vooropleiding vaktechnisch Nederlands van 2 weken. Uit vorige trajecten is namelijk gebleken dat een goede basis Nederlands belangrijk is alvorens met andere modules te starten. Ook tijdens de beroepsopleiding schoonmaak kregen ze extra lessen Nederlands. In het traject was er ook aandacht voor onder meer mobiliteit in de stad, communicatie met klanten en veilig werken.

Tewerkstelling, persoonlijke begeleiding en nazorg
Met het attest op zak worden de anderstalige nieuwkomers nu begeleid om zo snel mogelijk in de sector aan het werk te gaan. Een aantal van hen kreeg al een contract bij de werkgever waar ze stage liepen. Zij krijgen tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling nazorg in de vorm van persoonlijke begeleiding. Anderen zijn nog in gesprek of staan op een werfreserve, en kijken ernaar uit om snel te kunnen starten in de professionele schoonmaaksector.

Claude Marinower, schepen voor werk en economie: “Na de dienstenchequebedrijven zetten nu ook de professionele schoonmaakbedrijven een belangrijke stap in de activering van anderstalige nieuwkomers. Ze informeren niet alleen hun klanten en de doelgroep in kwestie, maar engageren zich ook om hen na een degelijke opleiding een contract aan te bieden. Dat engagement is broodnodig als we er de komende maanden en jaren in willen slagen om onze werkzoekenden aan de slag te krijgen. We hopen dan ook dat andere bedrijven en sectoren dit voorbeeld zullen volgen.”

Erkende vluchtelingen versneld op de arbeidsmarkt
OCMW Antwerpen, stad Antwerpen, VDAB en Atlas (Inburgering en Integratie VZW) werken samen om erkende vluchtelingen met een professioneel perspectief versneld op de arbeidsmarkt te krijgen. De stad Antwerpen heeft in dit kader een budget voorzien om specifieke projecten met partners zoals werkgeversorganisaties en sectorfondsen te ondersteunen.