Philippe De Backer 11 oktober 2018

Betaalbaar wonen, voor élke Antwerpenaar.

 

Open Vld Antwerpen gaat voor een leefbaar woonbeleid, met meer mogelijkheden om een thuis te kunnen kopen.

Open Vld Antwerpen wil volop inzetten op intelligente ontwikkeling van de private woonmarkt. De liberalen wijzen daarbij ook op de rol van de districten voor het invullen van de vraag op de woningmarkt. “Antwerpen groeit, en dat vinden wij goed. We moeten daarbij aandacht hebben voor de bewonerssamenstelling van Antwerpen. Jonge gezinnen, alleenstaanden en een vergrijzende bevolking. Bovendien impliceert dat ook dat er naast woningen ook aan andere voorzieningen gedacht moet worden zoals kinderopvang, scholen, assistentie en voldoende groene ruimte. Een goed voorbeeld is De Zwaantjes in Hoboken.” zegt kandidaat-burgemeester De Backer.

De Antwerpse liberalen streven een gezonde mix na, tussen betaalbaar wonen, wonen voor de middenklasse, ruim wonen en sociaal wonen waarbij zoveel als mogelijk ook gedeelde groene ruimte binnen deze projecten wordt voorzien.

Elie Bex, kandidaat voor district Antwerpen, en zelf woonexperte: “We moeten ook durven kijken naar oude wijken en oude woningen. Indien meer dan 50% renovatie nodig is om te voldoen aan alle normen, moeten we durven nadenken over afbreken en heropbouwen. Het voordeel van afbraak is dat je zo nieuwe woningen kan bouwen, met alle moderne voorzieningen.Deze kwaliteitsvolle, energetische woningen en appartementen kunnen dan op lange-termijn verhuurd worden op de private markt, aan redelijke prijzen, rond de 650 euro per maand, kosten inclusief. Huurders moeten ook kopers kunnen worden. Een regelmatige maandelijkse betaling van huur, is een goede indicator voor de kredietverstrekker voor de aankoop van een woning en de mogelijkheid om de afbetaling van het woonkrediet correct uit te voeren.”

Een ander groot probleem is soms de onduidelijkheid van de administratie tegenover investeerders en projectontwikkelaars. Een reëel voorbeeld is een bouwvergunning die wordt aangevraagd om hoger te kunnen bouwen. Die wordt dan geweigerd, met mondeling advies om wel beroep aan te tekenen. Dat is tijdverlies en weggegooid geld.  We hebben nood aan minder regels en meer duidelijkheid en transparantie. Investeerders moeten een vergunning krijgen om te bouwen, niet om te verkopen. De spelregels gelden voor iedereen op dezelfde manier.

Elie Bex: “Duidelijke en eenvoudige regels die gelden voor iedereen trekken investeerders aan. Antwerpen groeit en dat vraagt om extra investeringen en stadsontwikkeling. In vergeten of verloederde buurten moeten we aan de slag om de grondbelasting drastisch te verlagen. Op die manier kunnen buurten opnieuw interessant worden om zich te vestigen, en zo opgewaardeerd worden. De stad moet duidelijker en breder communiceren over de renovatiesubsidies.”

Voor de Antwerpse liberalen is het belangrijk dat iedereen goed kan thuiskomen. In een eigen huis of een huurhuis. Leefbaar wonen is voor de liberalen groen en gezond wonen, mobiel bereikbaar wonen en betaalbaar wonen. Een thuis moet voor elke Antwerpenaar een echte safe haven zijn, geen extra zorg. Open Vld staat voor verantwoordelijk wonen, een evenwicht tussen rechten en plichten voor huurder en verhuurder, voor koper en verkoper en voor een verantwoordelijk stadsbestuur.

Open Vld Antwerpen is volledig tegen de aanbouw van extra sociale woningen in de stad, bovenop de groei van de stad. Antwerpen heeft op dit moment al meer dan 10% sociale woningen. Dat is boven de Vlaamse norm en het gemiddelde in de andere Vlaamse steden. De Antwerpse liberalen wijzen er wel op dat de kwaliteit omhoog moet. “We hebben met dit bestuur veel gerenoveerd. Maar er moet een tandje bij. Woningmaatschappijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En de verschrikkelijke verhalen over appartementen met schimmels op de muren moeten eruit. Huisjesmelkerij moeten we stevig aanpakken, in de publieke en private sector. Het is dus veel verstandiger om de sociale woningen die er zijn snel op te waarderen, dan nog nieuwe te gaan bijbouwen.”Zegt Philippe De Backer. “Trouwens” gaat hij verder “een zogenaamde progressieve coalitie op links wil alleen sociale woningen bijbouwen. Dat is herverdeling van armoede en betaalt door de middenklasse. We moeten als stad beter werk maken om armoede structureel weg te werken, zodat minder mensen een sociale woning nodig hebben en mensen in een sociale woning snel terug op eigen benen kunnen staan. Een sociale woning mag hoogstens een tussenstop zijn voor een Antwerpenaar. Geen eindstation.”